Experiences of Vincent still exist today: Cardinal Tagle tells faithful in Vincent feast day

Date Posted: October 25, 2023 at 01:28 PM


In a heartfelt message delivered during the feast day of Saint Vincent de Paul, His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle, D.D., Pro Prefect of the Dicastery for Evangelization, shed light on the enduring relevance of Saint Vincent's experiences and the need for contemporary believers to embrace his spirit. 

Cardinal Tagle's homily, delivered during the morning Mass to commemorate San Vicente de Paul's feast day in September 27 at the Archdiocesan Shrine of the MIraculous Medal and San Vicente de Paul Parish, beautifully intertwined the Gospel's message with the essence of Vincent's life. " N’ung dumating nga si Hesus, sabi sa narinig nating ebanghelyo, talaga namang umiikot siya.," Cardinal Tagle began, “Umiikot siya. Sa kanya natupad ang sinabi ng Diyos, “Ako mismo ang iikot.” At nakita ni Hesus ang kalagayan ng mga tao. Sabi po sila ay lupaypay, pagod na pagod.” 

The former Manila Archbishop underscored that for Jesus, it was not enough to merely move and observe; His heart was moved. " Marami naman kasing gumagala eh! Pero yung ibang gumagala, parang walang nakita... May gala nang gala, walang nakikita. [M]arami rin yung gala nang gala, may nakikita man o wala, hindi naantig ang puso. Ang puso kailangang makakita rin. May mata ang puso na nakakakita lamang kapag umiibig.” 

In the spirit of Saint Vincent de Paul, who devoted his life to serving the marginalized, Cardinal Tagle remarked, " Kay Hesus nakita natin ang Diyos na gumagala, may mata sa mga dukha. Sabi nga ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, “Pinipili ng Diyos na makita ang mga hamak, ang mga minamaliit.” 

“Magdasal tayo para magpadala ang Diyos ng marami pang manggagawa. Bagamat Diyos mismo ang kumikilos, gusto ng Diyos kumilos din ang iba bilang ka-manggagawa niya. Kikilos, lilibot, makakakita, maaantig ang puso, at magpapahalaga sa mga minamaliit.” 

Cardinal Tagle then continued to reflect on the life of Saint Vincent de Paul, especially his profound love for the poor and his faithfulness to God. 

“Si San Vicente naranasan din niya na [m]agbukas ang kanyang mga mata at sa kamay ng Diyos, siya ay nakarinig ng tawag na katulad ni Hesus - bigyan ng pagpapahalaga ang mga dukha, ang mga tao na hindi pinahahalagahan ng lipunan. Sabi nga ni San Vicente, “Ang mga dukha ang ating mga…hindi lamang kayamanan kundi ang ating mga panginoon, ating amo.” Hindi sila ang dapat nag-aalipin, naglilingkod sa atin. Tayo ang maglilingkod sa kanila bilang ating mga panginoon.” 

The theme of this year’s SVP feast day is “Hand-in-hand with Saint Vincent: One church, one country in this life’s journey.”