Loading

News

January 2016

Year 2015

Year 2014

Year 2013

Year 2012

Year 2011

Academic Calendar

February 9 to 15

MID-TERM EXAMINATION DAYS (w/ regular classes)

February 18 to 20

Foundation Day (University Celebration)

February 22 to 26

Encoding of Mid-Term Grades

February 25

EDSA Revoulution Anniversary

March 1

Distribution of Mid-Term Grades

View All

News - October 2008

Speech on The First National Congress of Lived Experiences of Southville and Northville Residents

Date Posted: Oct 2, 2008 at 00:25:17 AM


By Fr. Gregorio Bañaga, Jr., C.M, (September 18-19, 2008)Mainit na pagbati sa bawat isa at malugod ko kayong tinatanggap dito sa Pamantasan ng Adamson. Karangalan po namin na kayo ay aming maging panauhin at maging kabalikat sa isasagawang makabuluhang proyekto ito.

 

Tayo ay magkakatipon-tipon sa mahalagang araw tungo sa isang makabuluhang tunguhin na hinahangad ng bawat isa. Bilang isang institusyong pang-edukasyon, ninanais po naming sa maliit na kakayanan ay makapag-ambag kami sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan, lalong lalo na sa mga pamayanang amin nang natulungan sa mga nagdaang taon. Ang aming abang pagsusumikap na maisulong ang ganitong gawain ay naisasagawa sa pamamagitan ng Integrated Community Extension Services, o ICES, ang opisinang nangangasiwa sa mga proyektong pampamayanan ng aming institusyon. Sa mga nakaraang taon, ang Pamantasan ng Adamson sa pakikipag-ugnayan ng aming Integrated Community Extension Services (ICES) ay naging kabalikat sa pagtulong ng maraming komunidad mula sa pagtatatag ng mga organisasyon, pagsisimula ng programang pangkabuhayan at iba pa. Subalit ngayon, sa higit na malawak na adhikain—ang maging tulay sa pagitan ng mga komunidad na aming pinagsisilbihan at sa mga lokal na pamahalaan na nakasasakop sa kanila. Layunin namin na maging tagapamagitan upang maipahatid sa mga kinauukulan ang mga pangangailangan ng pamayanan o komunidad sa mga kinauukulan sa pamamagitan ng isang mapayapang dayalogo. Naniniwala kami na ang harapang pakikipag-usap ay higit na matibay na daan upang mabigyan ng kaukulang solusyon ang anumang problema. Iyan din naman ang hangarin ng bawat isa sa atin tungo sa lubos na ikaaangat ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa ating komunidad.Ang aming pamantasan ay walang kakayahang pampinansyal upang matulungan ang mga nasabing komunidad. Ang aming ginagawa ay tulungan ang mga pamayanan na makatayo sa kanilang sariling mga paa sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kalakasan. Mayroon ngang kasabihan na ‘bigyan mo ang isang tao ng isda at kakain siya ng isang araw, ngunit turuan mo siyang mangisda at kakain siya ng matagal na panahon.’ Sa aming institusyon, hindi lamang tinuturuan silang mangisda, kundi dinadala sila sa laot kung saan sila maaaring mangisda.Marahil, ito ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang paglaki ng suliranin—himukin ang pamahalaan at ang iba pang sektor sa lipunan na lalong maging bukas sa mga pangangailangan ng mga mamamayan.

 

Dahil ang layunin nating lahat ay maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, ang dalawang araw na talakayan at dayalogong ito ay magiging isang mabisang behikulo upang mapaglapit sa isang mapayapa at maayos na paraan ang mga nangangailangan at ang mga tutugon sa kanilang mga pangangailangan.

 

Makahulugan ang pagdaraos ng kongresong ito ngayong buwan ng Setyembre. Espesyal ang araw na ito sa amin sa Pamantasan ng Adamson sapagkat tuwing ika-27 ng buwang ito, ipinagdiriwang namin ang kaarawan ng aming patron, ang ama ng mga mahihirap at nagtatag ng Congregation of the Mission na namamahala sa institusyong ito—si San Vicente De Paul. Siya ang nagsisilbing inspirasyon namin sa aming krusada sa pagtulong sa mga nangangailangan. Katulad ni San Vicente, binubuksan namin ang kamay ng mga mayayaman upang punuin ang sa mahihirap. Siya ang tumayong tulay sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa kanyang panahon noon sa Pransya. Ito rin ang ginagawa naming ngayon—sinusundan namin ang yapak ng aming patron sa pagtulong sa mahihrap.

 

Sa bahaging ito, nais kong pasalamatan si Fr. Nonong at ang buong ICES staff sa patuloy nilang paglilingkod sa aming mga adopted communities. Si Fr. Nonong ang bukal ng inspirasyon na naghahatid sa buong komunidad ng Adamson na humanap ng daan upang patuloy na matulungan ang mahihirap na pamayanan.

 

Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa kongresong ito. Isang makabuluhang pagsasama-sama sa lahat.